Vård och omsorg- Stärkande dialog

Frigör individutveckling och ansvar

Stärkande dialog är vår effektiva dialogmetodik som började utvecklas för mer än 20 år sedan, och som

tillämpas av yrkesgrupper vars uppgift är att stötta patienter, klienter eller studenter/elever.  

Effekten blir att den som stöttas – i olika sammanhang – väljer att ta fram sin kraft och kapacitet och själva tar ansvar för sin situation och vägen framåt.

Stärkande dialog tillämpas av vårdgivare, boendestödjare, rådgivare av olika slag, mentorer, pedagoger och uppskattas för de resultat som uppnås; förändrade beteenden och attityder som tidigare hindrat utveckling, ger helt nya och konkreta resultat.

Vi erbjuder interna utbildningar och lägger upp uppföljande träningsstrukturer. Välkommen att kontakta  Marina Marklund för mer information.