Vi tränar chefer i ledarskap som ger motiverade medarbetare och självgående teams

Hej! Vi är Tuff Ledarskapsträning

En Tuff tränare

Är noggrant utvald i en tuff kvalificeringsprocess med fokus på avancerade kommunikationsförmågor och demonstrerade pedagogiska förhållningssätt.

Har tränat vår egen effektiva metodik intensivt och regelbundet under minst 2-3 år.

Är efter träningstiden godkänd att utföra våra tjänster i en omfattande godkännandeprocess.

Betygssätts av deltagare med betyget 8 eller däröver på en 10-gradig skala som mäter utförande och användbarhet, pålitligt över tid. Aktuellt genomsnitt för alla tränare är 9, 3.

Tar stort ansvar för utfallet och effekterna av sina insatser hos kund och deltagare.

Utmanar rådande paradigm till förmån för förändring genom att inte alltid stryka kunden medhårs med bibehållen respekt för kundens expertis.

Utvecklar kundens kompetens och kapacitet och skapar inget konsultberoende.

Arbetar endast för Tuff ledarskapsträning.