Tuff påfyllning – träning efter steg 1

Att utöva ett långtgående involverande ledarskap varje dag kräver träning.

Insikten om hur utmanande och svårt det är att sluta upp med gamla, invanda beteenden och förhålla sig och agera på nya sätt, är något våra kursdeltagare på ett påtagligt sätt får erfara.

Precis som när man ska lära sig spela piano, dansa tango eller lära sig tala kinesiska så krävs det träning när man inser att man måste börja om från början. Att utöva ett långtgående involverande ledarskap varje dag kräver träning. De första grundläggande kursdagarna är grunden, men sen behövs träning.

Det finns flera sätt att fortsätta träna hos Tuff – kontakta oss så att du hittar rätt.

Vi tror att chefer som på allvar har tillägnat sig ett nytt – involverande – sätt att leda, kommer att vara eftertraktade inom en snar framtid.

Kontakta oss på [email protected] eller tel. 08- 446 16 20.