Tuff kommunturné

Tillitsbaserat ledarskap i kommunen

Tuff ledarskapsträning har flera kommuner som kunder och ett starkt åtagande att stötta fler kommuner i att utveckla ett tillitsbaserat ledarskap. Flertalet kommuner är också mitt i, eller står inför, stora förändringsprocesser där ett förändrat ledarskap och arbetssätt är centralt.
Under 2017-18 genomförde vi därför en turné tillsammans med digitaliseringsexperterna Hello Future och bjöd in chefer från en mängd kommuner att delta i seminarier på temat digitalisering och förändring. De var mycket uppskattade och ledde till att kommuner ville beställa seminarierna och genomföra dem internt i kommunen så att flera skulle kunna delta. Det går alltså att beställa seminarium med Tuff Ledarskapsträning och Hello Future till just din kommun.

Kontakta oss för mer information på tel. 08-446 16 20 eller maila oss på info@tuffledarskapstraning.se.