För HR

Bättre chefer - på riktigt!

Vår egenutvecklade unika metodik utgör grunden för träningen, där varje moment syftar till att förändra synsätt, utmana attityder och utveckla de förmågor som behövs för ett långtgående involverande ledarskap. Träningsintensiva dagar med skickliga tränare ger påtagliga resultat.

Om oss och vår träning

Sedan ett par år tillbaka har en stark strömning påverkat organisationer i hela världen för att gå mot ett nytt sätt att leda och organisera verksamhet, såväl i privata näringslivet som i offentlig förvaltning och insikten om att ett medarbetarorienterat, tillitsbaserat arbetssätt och ledarskap fungerar bättre har börjat tas på allvar.
Tuff ledarskapsträning har varit experter på detta område under mer än 20 år och tillägnat sig kunskap genom att införa långtgående coachande ledarskap och självorganiserande verksamhet i en rad verksamheter. Denna kunskap ligger till grund för våra praktiska träningsprogram, och är helt och hållet utformade för att träna de nya förhållningssätt och de förmågor som behövs, och inte minst för att ”avlära” och överge gamla mönster och beteenden.
Under de 15 år vi funnits har vi bistått en rad stora organisationer – både i Sverige och utomlands – med att utbilda chefer och ledare i nya sätt att förhålla sig, agera och kommunicera. Träningen vi genomför sker ofta i sammanhanget av en önskad kulturförflyttning där vi genomför insatserna som krävs, där ledarskapsträning är en central del. Läs mer om om detta nedan.

Deltagarna ger träningen genomsnittsbetyget 9,3 (av 10) för helheten och 9, 2 för användbarhet.
Det är vi stolta över men viktigast är ju vad som händer sedan, vi har också sätt att mäta ”förmågeförflyttningen” och organisationskulturen som påverkas positivt av bättre chefer.

De bärande faktorerna för träningens effekt är i korthet:

  • Den unika, praktiska metodiken som har sitt fokus på att ändra förhållningssätt och träna dialogförmågor
  • Att programmet är sammansatt på ett genomtänkt, syftesdrivet sätt och ständigt utvecklas för ännu bättre effekt
  • Tränarnas skicklighet i att leda och ge feedback, som kommer sig av mångårig intern träning och våra högt ställda krav på dem. 

Omfattning

Vårt standardprogram för chefer omfattar 8 dagars träning och är uppdelade i Tuff Ledarskapsträning 1 (2 + 2) och Tuff Ledarskapsträning 2 (2 + 2). De ges som öppna program i olika städer runtom i Europa men vi genomför dem också i anpassad form internt. Oavsett vilken form så är syftet och innehållet i stora drag detsamma, eftersom det visat sig pålitligt när det gäller att ge önskvärda resultat.

Vill du veta mer? Boka oss för ett förutsättningslöst möte eller anmäl dig på en av våra återkommande HR-mässor. 


Kulturförändring

Utbildning i self-management för HR och ledning

Courses and seminars

Drömmer du om en organisation med lyhörda chefer, självgående medarbetare och en kultur präglad av öppenhet och tillit?  Det börjar här.

Är du trött på att jobba för mycket och bära hela ansvaret på dina axlar? Trött på att medarbetare är beroende av ditt engagemang, din koll och din kunskap?

Selected casestories

  • “Kunnigt, angeläget, användbart och högst relevant! ”
    — HR-chef, deltagare på HR-mässan