Webbinarium

Tillitsbaserad styrning och ledning

Hur går det till i praktiken?

“Tillitsbaserad styrning och ledning – Hur går det till i praktiken?” är ett kostnadsfritt webbinarium där vi tar upp konkreta fallstudier, ger praktiska verktyg och helt nya infallsvinklar.

Regeringens Tillitsdelegations slutsatser är att detaljstyrningen behöver minska och handlingsfriheten öka i offentlig sektor. Detta för att tillvarata medarbetarnas kompetens, kunskap och engagemang. 

Många är benägna att hålla med om teorierna, men hur får vi till det i verkligheten? Det här webbinariet riktar sig till dig som arbetar inom kommun och offentlig verksamhet.

Tuff ledarskapsträning har sedan länge utmanat de gamla hierarkiska ledningsteorierna som börjar bli utdaterade och begränsande. Vi har blivit experter på medarbetarstyrda, självorganiserande företag genom en lång erfarenhet av experimenterande. I takt med att trenden vuxit sig starkare de senaste åren, har vi också koll på vad som händer på området runt om i världen. Webbinariet ger dig en matnyttig utblick som ger inspiration, men framförallt handfasta aspekter på hur man omsätter teori till praktik.

– För att omsätta ett medarbetarorienterat ledarskap i praktiken är nyckeln att inte underskatta vad det innebär att avlära gamla mönster och öva upp nya förmågor, säger Karin Tenelius, Tuff Ledarskapsträning, som i webbinariet ger praktiska exempel på hur det går till.

Webbinariet tar upp konkreta fallstudier, ger praktiska verktyg och helt nya infallsvinklar. Syftet är att ge deltagarna en injektion att direkt börja prova på hemmaplan.

Webbinariet är helt kostnadsfritt och on demand vilket innebär att du kan se det när det passar dig.

Välkommen!


Fler av våra populära, kostnadsfria webbinarier:

Tuff ledarskapsträning har en lång historia som experter på långtgående, involverande ledarskap i praktiken, det som nu kallas tillitsbaserad ledning och styrning. Vi har många nöjda kommuner, myndigheter, regioner, skolor och högskolor bland våra kunder och är verksamma för att sprida praktisk kunskap snarare än bara teoretisk.

Undrar du över något?

Kontakta oss på Tuff ledarskapsträning på [email protected] eller ring 08- 446 16 20.

  • “Kulturförflyttning – trampa inte fel”
    Vad är det som inte fungerar med de vanliga sätten att driva förändring? Varför envisas vi med att fortsätt driva förändring som vi alltid har gjort? Hur får man en kulturförflyttning att verkligen lyckas? Mer info och beställning av webbinariet här. 
  • “Sluta motivera dina medarbetare!”
    Välkommen på ett kostnadsfritt, interaktivt webbinarium om hur man får självgående, motiverade medarbetare. Mer info och anmälan här.
  • Digital HR-mässa
    Vi bjuder dig som arbetar inom HR på ett kostnadsfritt webbinarium som innehåller våra två mest populära seminarier. Mer info och anmälan här.