Tillitsbaserad styrning och ledning – hur går det till i praktiken?

Ett matnyttigt och jordnära seminarium med Vergenta och Tuff Ledarskapsträning.

  • 6 nov kl. 8:30-10:00
  • Frukost serveras från. kl. 8:00
  • Centralt i Göteborg
Registration

Tillitsdelegationens slutsatser är att vi genom att skapa förutsättningar för mer tillit i ledningen och styrningen inom offentlig sektor kan skapa större samhällsnytta, öka kvaliteten i tjänster för medborgarna och bättre ta tillvara medarbetares kompetenser, kunskap och engagemang. Seminariet riktar sig till dig som arbetar inom kommun och offentlig verksamhet.

Tuff Ledarskapsträning och Vergenta är två företag med olika slags spetskompetens som hjälper organisationer att ställa om till att arbeta mer tillitsbaserat.

Det handlar om att skapa förutsättningar för ett gott möte mellan verksamhet och medborgare. Ett ökat fokus på kundens behov förutsätter ett ökat handlingsutrymme för medarbetarna.

  • För att omsätta ett medarbetarorienterat ledarskap i praktiken är nyckeln att inte underskatta vad det innebär att avlära gamla mönster och öva upp nya förmågor, säger Karin Tenelius, Tuff Ledarskapsträning som i seminariet kommer att ge konkreta exempel på hur det går till.
  • Vergenta framhåller vikten av att utgå från de man finns till för. Att organisera, styra och leda utifrån medborgarnas eller kundernas behov.I seminariet berättar vi hur vi infört tillitsbaserad styrning och ledning i hela kedjan från organisation till styrning och uppföljning.

Seminariet kommer att ta upp konkreta fallstudier, ge praktiska verktyg och helt nya infallsvinklar; syftet är att ge deltagarna en injektion att direkt börja prova på hemmaplan.

Var och när?

6 nov kl. 8:30-10:00 (frukost serveras från 08:00)
Centralt i Göteborg.

Undrar du över något?

Kontakta oss på Tuff ledarskapsträning på info@tuffledarskapstraning.se eller ring oss på 08- 446 16 20

Read More