Self management – utbildning

Vi har en lång historia där vi genom att specialisera oss har blivit experter på de beståndsdelar som behövs för att få ett ohierarkiskt arbetssätt att fungera.
Idag jobbar vi nära ett antal mindre och medelstora företag som vill gå långt i sin förändringsambition. Vill du veta hur det går till? 

Funderar du över hur din organisation ska börja, fortsätta och lyckas med att arbeta annorlunda och mindre hierarkiskt? Självledarskap, self-management, Tillitsbaserat ledarskap, Teal, självstyrande team – utvecklingen går framåt med stormsteg och fler och fler organisationer blir intresserade av att förändra sig och bli mindre hierarkiska. Tuff Ledarskapsträning har tjugo års erfarenhet av medarbetarstyrd verksamhet och självstyrande medarbetare, vi har ställt om en rad verksamheter till autonomi. Vår metodik är utvecklad för att lyckas med självstyre i praktiken.

Vill du komma i kontakt med oss om utbildning i self-management? Maila oss på info@tuffledarskapstraning.se eller ring oss på tel. 08- 446 16 20.