Utbildning i self-management för HR och ledning

Funderar du över hur din organisation ska lyckas med att arbeta annorlunda och mindre hierarkiskt? Ska ni införa tillitsbaserad ledning och styrning? Intresserad av vad självstyrande team skulle kunna ge? 

Förutom att vi har mer än 20 års erfarenhet av praktisk implementering av self-management, har vi under åren också byggt upp ett stort internationellt kontaktnät av thoughtleaders, företagsledare och konsulter, författare och forskare som verkar inom området. Det gör att vi har en stor kunskapsbank att tillgå för att vägleda våra uppdragsgivare i olika omställningsprojekt. 

Vi skräddarsyr utbildningsinsatser för ledning, HR och medarbetare utifrån den ambitionsnivå och det utgångsläget uppdragsgivaren befinner sig på. Kontakta oss!

Vanliga frågor och utgångspunkter kan vara:
Är vi i ett paradigmskifte?
Går det att ställa om stora organisationer?
Samarbetsklimatet/kulturens roll i ett ohierarkiskt arbetssätt
Hur transformerar man kultur i stora organisationer?
Hur får man med sig medarbetarna?
Hur får man med sig ledningen?
Vilka förhållningssätt och förmågor behöver medarbetare utveckla?
Ledningens betydelse/roll och vilka förutsättningar som behöver vara uppfyllda i ledningsgruppen?
Hur ser förändringsprocessen ut?
HR:s roll i förändringsprocessen?
Hur kan man mäta förändring? 

För mer information om våra utbildningsinsatser och offert, maila oss på info@tuffledarskapstraning.se eller ring oss på 08-446 16 20.