Linda Grip, Stiftelsen Stora Sköndal om steg 1 | Tuff Leadership training

Kajsa Thelander Sadio Kajsa Thelander Sadio February 22, 2018