Kulturförflyttning – trampa inte fel!

  • Kostnadsfritt seminarium
  • Nytt datum kommer inom kort
Till anmälan

Vi ser så många organisationer som gör de klassiska misstagen när man ska förändra kultur och arbetssätt. Därför har vi tagit fram det kostnadsfria seminariet ”Kulturförflyttning – trampa inte fel! Hur får man en kulturförflyttning att verkligen lyckas?”. Vi vill visa på de vanligaste minorna och lansera alternativa sätt. 

Vad är det särskilt som inte fungerar med traditionell förändringsledning? Vad är det som gör det så svårt att införa nya sätt att arbeta på som agilt eller tillitsbaserat? Vad är det som inte fungerar när man försöker förändra en kultur på traditionellt vis? 

Det här seminariet handlar mycket om att konstatera och klarlägga vad som inte fungerar och det verkar ju inte så konstruktivt. Men poängen med det är att verklig förändring börjar med att sluta göra en massa saker på samma sätt man alltid brukar. Och för att kunna göra det måste man ju veta vad det är man ska sluta med. Det är till och med så att bara genom att avstå att göra som vanligt kan viss bra förändring ske. Men vi kommer också in på vad man bör göra istället och ger en hel del konkreta tips. 

I seminariet slaktar vi heliga kor på löpande band och vi tydliggöra fallgroparna de flesta kliver i och berättar om alternativa sätt för verklig förändring.  

Vi tror och hoppas att du som jobbar med HR kommer få med dig insikter och nycklar från den här stunden med oss.