Arbetsmarknadscoaching

Arbetsmarknadscoaching – en väl beprövad, effektiv metod med alldeles för lite spridning

Tuff coaching med ödmjukhet

Vi har kunskapen om och verktygen för hur man coachar under dessa förutsättningar. Vi kallar metodiken Arbetsmarknadscoaching. Det är en effektiv coachingmetodik som syftar till att den du coachar tar fram sin kraft och kapacitet på kort tid utan att du själv blir dränerad på energi.

1. Betraktar du ibland de arbetssökande som hjälplösa och inkapabla? Det självklara svaret för de flesta av oss är ”Nej!”.

Vi vill relatera till andra som kapabla och med en potential att få jobb, men handen på hjärtat, hur ofta säljer du inte ut på en och annan som hopplös? När du hamnar i den fallgropen blir det omöjligt att frigöra deras kapacitet.  

2. Tar du ansvar för någon annans projekt? Det innebär att du diskvalificerar personen som projektledare i sitt eget projekt och skapar en avvaktande och passiv arbetssökande. Och du känner dig onödigt tyngd och stressad.

3. Ger du råd, tips och lösningar? Det gör att den du coachar blir en konsument av dina tips och råd och tappar all egen energi och kreativitet i sitt projekt.

4. Tycker du att den du coachar borde vara på något annat sätt? Kanske börjar du bli subtilt irriterad på att han/hon t ex pratar för mycket eller alltid kommer sent. När du börjar pysa irritation kommer den du coachar tappar förtroendet för dig. Hur kan du vara rak med din arbetssökande så att det inte skadar förtroendet utan istället stärker?

5. Utgår du ifrån dina egna resultatkrav snarare än den jobbsökandes egna mål? Det gör att den du coachar omedvetet slutar samarbeta kring sitt jobbsökningsprojekt.

Det är inte roligt att bli medveten om sina fallgropar men det är det enda sättet att komma vidare och utvecklas som coach. Därför ägnas mycket tid i våra utbildningar åt praktiskt träning för att ringa in och bli varse sina fallgropar och styrkor.

Tuff coaching med ödmjukhet

Vi har kunskapen om och verktygen för hur man coachar under dessa förutsättningar. Vi kallar metodiken Arbetsmarknadscoaching. Det är en effektiv coachingmetodik som syftar till att den du coachar tar fram sin kraft och kapacitet på kort tid utan att du själv blir dränerad på energi.

Grupper

När du leder en grupp arbetssökande är det avgörande vilken plattform du lägger för att det du förmedlar ska nå fram. Du kan ha hur mycket briljant material eller viktig information som helst att vilja dela med dig av, så länge klimatet i gruppen är ogynnsamt (skeptiskt, avvaktande, fientligt etc.) kommer du att jobba ihjäl dig utan att nå resultat. Under dessa dagar får du träna på hur du kan hantera och vända attityder och förhållningssätt som:

 • Åtgärdströtthet
 • uppgivenhet – omöjlighetstänkande
 • skepsis/fientlighet
 • motivationsbrist
 • hinder: allmänna och personliga

 

Read More

Tuff Course Participant

 • “Ett nytt verktyg med power i. ”
  — Anne Thomasson, HR-konsult, Arbetslivsresurs
 • “En utbildning i hur man kan coacha och föra ett samtal vidare. ”
  — Anna Svensson, konsult, Arbetslivsresurs
 • “Gå den! Den kommer att ge dig mycket både professionellt och personligt. ”
  — Åsa Svensson, konsult/samordnare, Arbetslivsresurs
 • “Ett större perspektiv. större medvetenhet på samtalets betydelse. Kursen har gett mig verktyg för att skapa bättre förutsättningar för att stärka mina deltagare i sitt "jobbsök". ”
  — Eleni Gavriilidou, Konsult, Arbetslivsresurs