Tillitsbaserad styrning och ledning

Hur går det till i praktiken? Ett webbinarium där vi tar upp konkreta fallstudier, ger praktiska verktyg och helt nya infallsvinklar.

  • Kostnadsfritt, inspelat webbinarium
  • Beställ här så skickar vi länken till dig.
Beställ kostnadsfritt webbinarium

Regeringens Tillitsdelegations slutsatser är att detaljstyrningen behöver minska och handlingsfriheten öka i offentlig sektor. Detta för att tillvarata medarbetarnas kompetens, kunskap och engagemang. 

Många är benägna att hålla med om teorierna, men hur får vi till det i verkligheten? Det här webbinariet riktar sig till dig som arbetar inom kommun och offentlig verksamhet.

Tillitsbaserad styrning och ledning – hur får vi till det i verkligheten?

Tuff ledarskapsträning har sedan länge utmanat de gamla hierarkiska ledningsteorierna som börjar bli utdaterade och begränsande. Vi har blivit experter på medarbetarstyrda, självorganiserande företag genom en lång erfarenhet av experimenterande. I takt med att trenden vuxit sig starkare de senaste åren, har vi också koll på vad som händer på området runt om i världen. Webbinariet ger dig en matnyttig utblick som ger inspiration, men framförallt handfasta aspekter på hur man omsätter teori till praktik.
– För att omsätta ett medarbetarorienterat ledarskap i praktiken är nyckeln att inte underskatta vad det innebär att avlära gamla mönster och öva upp nya förmågor, säger Karin Tenelius, Tuff Ledarskapsträning, som i webbinariet ger konkreta exempel på hur det går till.

Du kan beställa det inspelade webbinariet så skickar vi länken till dig. Webbinariet är kostnadsfritt.

Webbinariet tar upp konkreta fallstudier, ger praktiska verktyg och helt nya infallsvinklar. Syftet är att ge deltagarna en injektion att direkt börja prova på hemmaplan.

Välkommen!

Tuff ledarskapsträning har en lång historia som experter på långtgående, involverande ledarskap i praktiken, det som nu kallas tillitsbaserad ledning och styrning. Vi har många nöjda kommuner, myndigheter, regioner, skolor och högskolor bland våra kunder och är verksamma för att sprida praktisk kunskap snarare än bara teoretisk.

Undrar du över något?

Kontakta oss på Tuff ledarskapsträning på info@tuffledarskapstraning.se eller ring oss på 08- 446 16 20.

 

 

Registration Tillitsbaserad styrning och ledning

Location

Select a date