Medarbetarträning

Ett gemensamt partnerskap

När de chefer som tränat med Tuff börjar utöva ett långtgående, coachande ledarskap ställer det nya krav på deras medarbetare. Målet är att omvandla relationen chef-medarbetare från hierarkisk till en jämställd relation som bygger mer på ett gemensamt partnerskap. Då behövs att bägge parter skiftar förhållningssätt och utvecklar nya kommunikationsförmågor.

Medarbetarträningen sker oftast i ett sammanhang av en större organisationsförändring där hela chefskollektivet har tränat de ledarskapsförmågor som krävs för ett tillitsbaserat arbetssätt och formen brukar vara halvdagsseminarier.

Kontakta oss om du vill veta mer vad Tuff ledarskapsträning kan göra för medarbetare på din arbetsplats/organisation på tel. 08- 446 16 20 eller maila oss på info@tuffledarskapstraning.se