Ledningsgruppscoaching

Ny ledningsgrupp med trevande samtalsklimat? Positionering, dragkamper, konflikter? Fastnat i operativa rapporteringsträsket?

Med effektiv metodik coachar vi ledningsgruppen till ett förtroendefullt, öppet och tillitsbaserat samarbetsklimat på kort tid. När det är på plats brukar det vara relevant med träning i gruppens strategiska förmåga. 

Beskrivning av tjänst 

Det som gör våra insatser effektiva är att:
– Vi är experter på att utveckla produktiva samarbetsklimat
– Vi utvecklar snabbt kommunikationsförmågor i gruppen, så att den blir oberoende av konsultstöd 
– Processen består av korta insatser som ger omedelbara, bestående resultat
– Vi lär ut en enkla, lättanvända strategiverktyg som hjälper grupper att bibehålla strategifokus

– Vi relaterar till gruppens kapacitet, väjer inte för det obekväma och frigör därmed den kompetens som finns i gruppen

Form

De flesta uppdrag brukar bestå av 2-6 halvdagsinsatser beroende på ledningsgruppens nuläge och ambition.

Kontakta oss på info@tuffledarskapstraning.se eller ring oss på 08-446 16 20 för att få veta mer.