Uppdrag: En gemensam coachingmetodik

Hur gör man för att 80 chefer och 2500 medarbetare, alla experter på sitt område, ska samarbeta och kommunicera effektivt? Visionen för äldreomsorgen i Skellefteå är ”Leva livet, hela livet”. I Skellefteå är det långt mer en verklighet än en snygg rubrik. Ett par av nycklarna till framgång heter samarbete över verksamhetsgränser och ett coachande ledarskap.

Ejja Häman Aktell är äldreomsorgschef i Skellefteå kommun. När hon tillträdde fanns det redan en stark, gemensam vilja hos alla de chefer och medarbetare som på olika sätt arbetar inom äldreomsorgen, att göra skillnad för de äldre, men det saknades kommunikation och samarbete mellan de olika verksamhetsområdena, såsom särskilt boende, hemtjänst, hemsjukvård, biståndshandläggning och verksamhetsutveckling.
– Jag kom in i en organisation som hade en väldig koll på läget och som jobbat mycket med processer. Det var ett jättefint arbete som pågick i egentligen varje ”stuprör”, men det var mer en stuprörsorganisation än att det var en organisation utifrån att människan är den röda tråden, säger Ejja Häman Aktell. Hon kunde se att verksamhetsområdena skulle vinna enormt på att börja samarbeta.För att initiera samarbete mellan de olika verksamhetsområdena, skapade Ejja nätverk och fysiska mötesplatser där olika personer, chefer och medarbetare från olika områden, och även seniorer, fick mötas och lyfta fram deras gemensamma frågor.

Tuff ledarskapstränings uppdrag: att lösa behovet av ledarskapsträning och en gemensam coachingmetodik

Under resans gång dök det upp ett starkt behov av ledarskapsträning för cheferna. Det behövdes en gemensam ledarskapssyn och verktyg som alla kunde använda sig av i sitt dagliga arbete.
– Den lednings- och styrprocessen vi hade som beskriver vad organisationen strävar efter att bli och vad vi vill vara, var ganska otydlig och består av 3472 dokument som ingen förstod hur de hänger ihop. Jag tänkte att jag behövde göra någon sorts förpackning där det blev tydligt för oss, berättar Ejja.
– Jag drog igång med den här coachingmodellen, ett arbetssätt för coaching, utifrån ditt behov som chef. Hela coachingmodellen bygger på att fråga dig som ledare: ”Den väg du har valt, tar den dig till de mål som du har bestämt i din vardag och i din verksamhet? Om inte, vilket stöd behöver du?”. Och då kom det ganska snabbt fram ett behov av ledarskapsträning. Ledarna behövde få en metodik för att coacha sina medarbetare – i det svåra samtalet, i det bra samtalet, i medarbetar- och lönesamtal, i att skapa samsyn. Jag kom i kontakt med kommunens personalchef som tipsade om Tuff ledarskapsträning och deras praktiska metodik. Tuff tog fram ett två dagars ledarskapsprogram med en halv dags uppföljning, säger Ejja Häman Aktell som själv gick utbildningen tillsammans med sina medarbetare.

Ledarna behövde få en metodik för att coacha sina medarbetare – i det svåra samtalet, i det bra samtalet, i medarbetar- och lönesamtal, i att skapa samsyn.” Ejja Häman Aktell, äldreomsorgschef i Skellefteå kommun

– Då föddes också idén att om vi ska lyckas nå de mål vi har uppsatta från nämnden och Skellefteå kommun, så behöver även stödfunktioner vara med på träningsdagarna. Alltså alla verksamhetsutvecklare, ekonomerna och personalutvecklingsenheten, som är de som stöttar första linjens chefer att tillsammans med medarbetarna ha ett möte med den äldre och dess närstående. Vi behöver finnas i samma sammanhang, förklarar Ejja.
– Det coachande förhållningssättet och det gemensamma träningslägret är jätteviktigt att man har ihop. Det är inte ”vi och dom” utan det är ”vi tillsammans” om man ska man minska gapet mellan ”stuprör” eller människor, säger Ejja Häman Aktell.

Resultat

Man samarbetar nu helt över verksamhetsområdena. Resultat från utbildningen är bland annat att man vågar ta tag i saker som är obekväma och har verktyg för svåra samtal eller för att skapa samsyn när alla inte drar åt samma håll.
– Vi hör från chefer att det händer någonting i varje individ när man går den här utbildningen. Ingen går oberörd från de här dagarna. Man får nya insikter om sig själv och vad man behöver utveckla som chef, berättar Ejja.
– Det coachande förhållningssättet är ingenting man kan i teorin. Men att vi får träna och träna tillsammans på det här förhållningssättet, ökar chanserna att mötet med den äldre, närstående, medarbetare och chefer emellan, blir bättre, säger Ejja Häman Aktell.