Kulturförflyttning

Tuff ledarskapsträning hjälper er att på kort tid skifta samarbetsklimat till en kultur man önskar ha på arbetsplatsen.

Du får lära dig…

  • hur du kan få dina medarbetare att ta mer ansvar och ta ägarskap för verksamheten
  • hur du motiverar och stärker dina medarbetare
  • hur du kan prata med en medarbetare som inte fungerar
  • hur du bäst ger någon ett tråkigt besked
  • hur du kan göra när du känner att du har en mindre bra relation med en av dina medarbetare.
  • hur du kan ha feedbacksamtal som är effektiva och ger bestående resultat.

Praktisk vardagsnära träning…

Viktigt för din utveckling som ledare är att ringa in och bli varse fallgropar och styrkor. Utbildningen innehåller därför mycket praktisk träning snarare än teoretiska modeller. Du får träna i verklighetstrogna rollspel, får mycket feedback och kommer att hitta nya och bättre sätt att hantera de utmaningar och problem du brottas med. Många begrepp kommer att ställas på ända och du får en mängd nya verktyg som du kan omsätta och prova direkt.

Vill du höra med om Kulturförflyttning? Kontakta oss på info@tuffledarskapstraning.se eller ring oss på tel. 08- 446 16 20.