Grupputveckling

Ny grupp? Gnissel? Riktigt illa? Eller bra och vill ta samarbetet till nya höjder?

Ny grupp?

Vi hjälper gruppen att gå från det trevande grupptillståndet som är oundvikligt i nya grupper. Med hjälp av små, korta insatser som t ex Core Quality Quadrant hjälper vi gruppen att snabbt komma in i ett mer produktivt samarbetsklimat.

Gruppsamarbetet gnisslar?

Oklart vad det är som behövs? På 2-3 timmar gör vi tillsammans med gruppen ett nuläge för att ta reda på vad som ska till.

Riktigt illa?

Tuff Samarbetscoaching är en process som tar grupper från utgångslägen med konflikter, motsättningar eller riktigt dåliga samarbetsklimat till fungerande på 6-8 veckor.

Fungerande grupp som vill vidare?

Vi hjälper grupper att införa och behålla ett utpräglat feedbackklimat med förtroende och öppenhet som grund.

Kontakta oss på Tuff för grupputveckling på ert företag! 
Ring oss på tel. 08-446 16 20 eller maila oss på info@tuffledarskapstraning.se.